Ahmet Recai Seçkin

Ahmet Recai Seçkin

1327 (1911) yılında İstanbul’da doğan Seçkin, 1934 yılın­da İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiş; ardından Adalet Bakanlığı hesabına okumak üzere İsviçre’ye gönderil­miştir. Cenevre Hukuk Fakültesinden 24.3.1936’da li­sans, 25.7.1939’da doktora diplomalarını alan Seçkin, yurda döndükten sonra, İstanbul Hâkim Yardımcılığına, daha sonra İzmir Ticaret Mahkemesi Başkanlığına atan­mıştır. 1952 yılında Yargıtay Üyeliğine atanan Seçkin, 1956 yı­lında Yargıtay İkinci Başkanlığına atanmıştır. 1956 yılın­da, altı yıllık bir süre için La Haye Daimi Hakem Divanı Türk Milli Grubu Üyeliğine seçilen Seçkin, 22.9.1954 ve 11.9.1957 tarihlerinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiştir. 1960 yılında Yüksek Seçim Kuruluna iki kez üye olarak seçilen Seçkin, 4.5.1961 ve 30.1.1965 tarihlerinde Baş­kanlığa getirilmiştir. 3.2.1966 tarihinde Anayasa Mahke­mesi Asıl üyeliğine seçilen Seçkin, 5.12.1967 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilmiştir. Seçkin, 17.10.1972 tarihinde vefat etmiştir.