M. Şemsettin Akçoğlu

M. Şemsettin Akçoğlu

1902 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğ­renimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. PTT Genel Müdürlüğünde çalıştı. İstanbul Ha­zine Avukatlığı, Maliye Bakanlığı Müşavir Avukatlığı, An­kara Muhakemat Müdürlüğü, Gümrük ve Tekel Bakan­lığı Hukuk Müşavirliği, İstanbul Hazine Müşavir Avukat­lığı görevlerinde de bulundu. 1956 yılında İstanbul Asliye Hukuk Hâkimliğine atandı. 1962 yılında Cumhuriyet Senatosu tarafından Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçildi. 19 Kasım 1965 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlı­ğına seçildi. 21 Şubat 1968 tarihinde emekliye ay­rıldı. 1987 yılında vefat etti.