Kani VRANA

1913 yılında Preşova (Yugoslavya’nın Üsküp iline bağlı) ilçesinde doğan Vrana, 1938 yılında İstanbul Üniversite­si Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra mesleğe, 1941 yı­lında Antalya Gündoğmuş’da Sulh Hâkimi olarak başla­mış, değişik il ve ilçelerde savcılık yaptıktan sonra, 16.9.1959’da Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. Yargıtay Üyesi iken, 1963-1970 yılları arasında Yüksek Seçim Ku­rulu Üyeliği ve Başkanlığı yapmıştır. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 7.10.1970’de Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Anayasa Mahkemesince 15.7.1974’te Başkanvekilliğine ve 1.10.1975’te de Ana­yasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmiş, 13.7.1978’de emekliye ayrılmış ve 17.6.1984 tarihinde vefat etmiştir.