Sait Koçak

1908 yılında Kayseri’nin Talaş bucağında doğan Koçak, 1929 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdik­ten sonra Ankara Maiyet Memuru olarak devlet görevi­ne başlamış; değişik il ve ilçelerde maiyet memurluğu, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü yaptıktan sonra, 1945 yılında Kayseri Belediye Başkanlığına, 1946 yılında İstanbul Belediye Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 1949 yılında Malatya Valiliğine getirilmiş, 1950 yılında ise İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Daha sonra Bakanlık emrine alınmış ve Da­nıştay’ca bu konudaki işlemin iptali üzerine önce İçişle­ri Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı Müşavirliğine daha sonra Bakanlık Hukuk Müşavirliğine atanmıştır. 5.5.1955 tarihinde resen emekliye sevkedilen Koçak, 27 Mayıs Devrimi’nden sonra Balıkesir Valiliğine atanmıştır. 5.8.1960 tarihinde yeniden emekli olmuş ve 20.9.1960 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 24.3.1965 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine seçilen Koçak, 19.1.1974’de emekliye ayrılmış ve 14.6.1991 tarihinde vefat etmiştir.