Mehmet Nuri ÇINARLI

Mehmet Nuri ÇINARLI

1925 yılında Ermenek’te doğan Çınarlı, 1948 yılında Si­yasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Maliye Bakan­lığında devlet memurluğuna başlayıp, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1960 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 1964 yılında Maliye Tetkik Kurulu Üyeliğine getirilen Çınarlı, 1967 yı­lında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Sayıştay Üyeliğine seçilmiştir. Küçük yaşından beri edebiyatla da uğraşan Çınarlı, 1950-1960 yıllarında Ankara’da yayımlanan, aylık fikir ve sanat dergisi Hisar’ın kurucu ve yöneticiliğini yap­mıştır. Çeşitli uluslararası etkinliklerde Türkiye’yi temsil etmiştir. 6.4.1981 tarihinde Sayıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilen Çınarlı, 1.7.1990 tari­hinde emekliye ayrılmış, 19.8.1999 tarihinde vefat et­miştir.