Şevket MÜFTÜGİL

Şevket MÜFTÜGİL

1917 yılında Malatya’da doğan Müftügil, İstanbul Hukuk Fakültesinden 1940 yılında mezun olmuştur. Hâkimlik stajı sırasında açılan yurtdışı sınavını kazanan Müftügil, 1944 yılında Zürich Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı lisans ve doktora eğitimini 1951 yılında ta­mamlamıştır. 1951 yılında yurda dönen Müftügil,Anka­raSavcı Yardımcılığı kadrosuyla Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nde Tetkik Hâkimi olarak çalış­maya başlamıştır. 1957 yılında Hukuk İşleri Genel Mü­dürü olan Müftügil, 1950 yılında kurulan Medeni Kanun’u Tadil Komisyonu’nda görev yapmış; 1958 yılında birinci ve 1960 yılında da ikinci Cenevre Karasuları Kon­feranslarında Türkiye’yi temsil etmiştir. 1960 yılında Yargıtay Üyeliğine atanan Müftügil,1963­-1970yılları arası Uluslararası La Haye Daimi Hakem Di­vanı Türk Milli Grubu Üyeliği ve 1966-1970 arası Yargı­tay’da Avukatlık Haysiyet Divanı Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 5.10.1970 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliği’ne seçilen Müftügil, 1975’de Başkanvekili, 24.10.1978’de de Anayasa Mah­kemesi Başkanı olmuş ve 7.8.1982 tarihinde emekliye ayrılmıştır.