Burak Turna

Burak Turna

Burak Turna 20 Ocak 1975 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yeşilköy’de tamamladı. Kıbrıs Girne Amerikan

Burcu Güneş

Burcu Güneş

12 Ağustos’ta İzmir’de doğdu. İlk bestesini on iki yaşında yaptı ve ilk sahne deneyimine on üç yaşında babasına vokal yaparak başlad

Burhan Arpad

Burhan Arpad

(19 Mayıs 1910 - 3 Aralık 1994): Yazar, mütercim. Mudanya’da doğdu. İbtidaî mektebinden sonra ticaret mektebi ile altı sınıflı numune mekt

Burhan Cahit Morkaya

Burhan Cahit Morkaya

1892 yılında İstanbul Silivrikapı’da doğdu. Babası Emval ve Eytam Meclisi azalığını yürüten Şeyh Ömer Fahreddin Efendi, annesi Havva Lütfiye Hanım’dır. Dedesi Mehmet Ali Efendi saraya yakın bir kişiydi. İstanbul’a geldiğinde...

Burhan Felek

Burhan Felek

(1889 - 4 Kasım 1982): Yazar, gazeteci. Üsküdar’da doğdu. İstanbul Mülkiye Mektebini bitirdi (1911). Ticaret Vekâletinde hukuk müşavir muav

Burhan Günel

Burhan Günel

(7 Nisan 1947 - ): Yazar. Antakya’da doğdu. Konya Erkek Lisesini ve Hava Harp Okulunu bitirdi (1967). 1989’da binbaşı rütbesindeyken kendi ist

Burhan Özfatura

Burhan Özfatura

8 Haziran 1943’te Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. İlkokulu Mustafakemalpaşa’da, ortaokul ve liseyi ise Balıkesir’de bitirdi. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1964’te mezun oldu...

Burhaneddin Muz

Burhaneddin Muz

(1939 - ): Şair. Anamur’ da doğdu. A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. 1961’de Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladı. Büyük elçil

Bursali Cinânî

Bursali Cinânî

(? - 1595): Şair. Bursa’da doğdu. Medresede okudu. Muallimzâde’nin Anadolu kazaskerliği sırasında yanında kâtip olarak bulundu. Kadılık

Bursalı Mehmed Tahir

Bursalı Mehmed Tahir

(1861- 1924): Yazar. Bursa’da doğdu. Harbiye Mektebini bitirdi. Manastır, Üsküp ve Selanik askerî rüşdiyelerinde öğretmenlik ve müdürlük

Bursevî İsmail Hakkı

Bursevî İsmail Hakkı

(Ekim 1653 - 20 Temmuz 1725): Şair, müfessir. Aydos’ta (Bulgaristan) doğdu. Celvetî Şeyhi Osman Fazlı’nın halifesi Ahmed Efendiden Arapça