Talât Sait Halman

Talât Sait Halman

(7 Temmuz 1931 - ): Şair, yazar. İstanbul’da doğdu. İstanbul’da Robert Kolej’i (1951), Amerika’da Columbia Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Talât Tekin

Talât Tekin

(16 Temmuz 1927- ): Yazar, araştırmacı. Tavşancıl-Gebze’de doğdu. Tavşancıl İlkokulunu, Üsküdar Paşakapısı Ortaokulunu, Haydarpaşa Li

Talip Apaydın

Talip Apaydın

(1926- ): Yazar, şair. Polatlı’ya bağlı Ömerler köyünde doğdu. İlk öğrenimini Beypazarı’nda yaptı. Daha sonra Çifteler Köy Enstitü

Tanburi Cemil Bey

Tanburi Cemil Bey

Kabına sığmayan bir coşkunlukla taşan ve tanburu yay ile çalmayı icat etti. Şöhreti bütün Osmanlı ülkelerine yayıldı. Meşrutiyetten sonra Tepebaşı Tiyatrosu’nda konserler verdi. Türk musikisi saz icrasına yepyeni, modern bir tarz, değişik bir yorum getirdi

Tanel Demirel

Tanel Demirel

1968 Fatsa doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. University of Newcastle Upon Tyne’de yüksek lisans, Bilken Üniversitesi’nde d

Taner Akçam

Taner Akçam

1953’te doğdu. 1975’te ODTÜ İ.İ.B.F.’den mezun oldu. 1976 Mart’ında sorumlu yazı işleri müdürü olduğu Devrimci Gençlik dergisindek

Tanıl Bora

Tanıl Bora

1963’te Ankara’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından 1984’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1984-87

Tarhan Erdem

Tarhan Erdem

1933 yılında Kurucaşile’de doğdu. İlköğrenimini Bartın’da tamamladı. Kayseri Lisesi’nden sonra İTÜ İnşaat Fakültesi’ni bitirdi.

Tarık Ali

Tarık Ali

Tarık Ali (d. 21 Ekim 1943, Pakistan), Pakistan asıllı İngiliz yazar ve film yapımcısıdır. New Left Review adlı akademik derginin hakemler ku

Tarık Buğra

Tarık Buğra

Süleyman Tarık Buğra, 2 Eylül 1918’de bir Anadolu kasabası olan Akşehir’de doğdu. Babası Ağır Ceza Reisi Erzurumlu Mehmet Nazım Bey, annesi de Mehmet Nazım Bey’in ikinci eşi olan Akşehirli Tahiroğulları’nın kızı Nazike Hanım’dır.

Tarık Dursun K.

Tarık Dursun K.

1931 yılında İzmir’de doğdu. Soyadı Kakınç’tır. 6 yaşında babası tarafından terk edilince Kakınç soyadını K olarak kullanmaya baş

Tarık Günersel

Tarık Günersel

Doğumu: 1953, İstanbul Kadıköy Maarif Kolejinde okurken kazandığı AFS Uluslararası Bursu ile liseyi ABD’de Wiseomsin’de bitirdi. İÜ Edeb

Tarık Torun

Tarık Torun

Bayburt’un Bayraktar köyünde (Baksı) doğdu (1965) . Ortaöğrenimini Çorum’da tamamladı. Çeşitli üniversitelerin farklı bölümlerinde (

Tarık Zafer Tunaya

Tarık Zafer Tunaya

Ülkemizde Anayasa Hukukunun önde gelen fikir babalarındandır. İ.Ü Hukuk Fakültesinde öğrencilik ve hocalık yapan Tunaya üretken bir hukuk a

Taşköprîzâde Ahmed Efendi

Taşköprîzâde Ahmed Efendi

(1495 - 1561): Âlim, yazar. Bursa’da doğdu. Cengiz istilası sırasında İran üzerinden Anadolu’ya göç ederek Kastamonu’ya bağlı Taşkö