Felsefeciler - Filozoflar

Theodor Wiesengrund Adorno

Theodor Wiesengrund Adorno

Theodor Wiesengrund Adorno (1903 - 1969) Toplumbilim, ruhbilim ve müzikbilim alanlarında çalışmış, Frankfurt Okulu’nun "ele

Thomas Aquinas

Thomas Aquinas

Aquinalı Thomas: 1225-1274 yılları arasında yaşamış olan, ünlü Hıristiyan filozoftur. Düşünce tarihinin tanıdığı en büyük kafala

Thomas More

Thomas More

7 Şubat 1478’de, Londra’da doğdu. Babası Sir John More, aristokrat olan burjuva kesimindendi. Sekiz yaşında St. Anthony Okulunda öğrenim görmeye başladı. O yıllarda çocukların bilgi ve görgülerini daha iyi artıracaklarına inanılan başka ailelerin yanına ve