Thomas More

7 Şubat 1478de, Londrada doğdu. Babası Sir John More, aristokrat olan burjuva kesimindendi. Sekiz yaşında St. Anthony Okulunda öğrenim görmeye başladı. O yıllarda çocukların bilgi ve görgülerini daha iyi artıracaklarına inanılan başka ailelerin yanına verilmeleri geleneğine uygun olarak babası onu bir kardinalin evine verdi. Burada çağın önde gelenlerini yakından tanımanın yanında birçok alanda bilgisini geliştirme olanağı bulan More, on dört yaşındayken kardinal tarafından Oxforda gönderildi. Grocyn, Colet, Linacre gibi devrin tanınmış hümanistlerinin öğrencisi olduğu bu okulda Latince ve Yunancasını ilerleten More, Yunanca eğitime düşman olan din adamları karşısında akademisyenlerle öğrencileri korumak amacıyla iki okulun adli işlerine bakan kuruma girdi. Oxfordda Yunanca ve felsefeyle ilgili çalışmalarını sürdürmek istemesine rağmen babasının onu kendi mesleğine yönlendirmek istemesi sonucu New Inn ve Lincoln’s Inn’de hukuk öğrenimini tamamlayıp yirmi üç yaşında baroya girdi. Bu tarihten itibaren, dört yıl boyunca, dönemin aynı zamanda bilgi merkezleri olan manastırlardan birinde, kendini yoğun çalışmalarına verdi. Bir süre sonra rahiplikten vazgeçerek kendini ailesine adadı. Bu yıllarda Hollandalı yazar Erasmus ile tanıştı, aralarında sıkı bir dostluk bağı kuruldu. Söz konusu dostluk bağı o kadar sağlamdı ki Erasmus, Deliliğe Övgü adlı eserini Thomas More’a adadı.

1516 yılında Utopia adlı bir eser yayımladı. Eserinde, yönetim biçimine yönelik kendi idealindeki düşüncelerini, yarattığı hayali bir kahraman üzerinden aktardı. Hayali bir adayı tasvir ederken devrinin mevcut düzenini de eleştirdi.

Çağının aile anlayışının çok ötesinde bir kavrayışa sahip olan More, kadınların da tıpkı erkekler gibi eğitilmesi ve toplumda onlarla eş değerde sorumluluklar alabilmesi taraftarıydı. 1517’de Kral’ın hizmetine girdi. Giriştiği başarılı bir diplomatik görev ardından şövalye unvanı verildi ve yardımcı veznedar ilan edildi. Kariyerine Kralın kişisel danışmanı olarak devam etti. 1525de Lancaster Düklüğü’nün bakanı oldu. Kral VIII. Henry evlilikleriyle ilgili konularda ona yeterince yardım edemeyen Lortlar Kamarası Başkanı Kardinal Wolseyi istifaya zorladıktan sonra yerine Thomas Moreu Lortlar Kamarası Başkanı ilan etti. Başlarda Kralın düşüncelerini paylaşan More, zamanla Kralın Protestanlığa artan ilgisi ve kiliseye olan negatif düşüncelerinden rahatsız oldu. Kişisel olarak Protestanlığı sevmiyor ve doğru bulmuyor, dönemin Katolik Kilisesini benimsiyor ve önemsiyordu. Protestanlığı eleştiren kitaplarıyla Kral ile olan ilişkisini gerdikten sonra 1531’de Kral’a bağlılık yemini etmeyi reddetti. Daha sonra hastalığı bahane ederek 1532de görevlerinden ayrıldı. 1533te Anne Boleynın İngiltere Kraliçesi ilan edildiği taç giydirme törenine katılmayı reddedince şimşekleri üzerine çekti. Yalan davalar ve dedikodular başladı. Parlamentonun Anne Boleynı İngiltere Kraliçesi olarak ilan edebileceğini kabul etmesine rağmen bağlılık yemini etmeyi reddetti zira bu Papaya karşı bir davranış olurdu. Bu nedenle tutuklandı. Daha sonraları Kralı kilisenin başkanı olarak görmediği yönünde bir yalan da önüne, işlemiş olduğu bir suç olarak getirildi.

Thomas More, ölüm fermanının verileceği son mahkemesinde dahi kararından dönmedi ve Kral’ın kilisenin başına geçmesini asla kabul etmeyeceğini bildirdi. Bu mahkemede ölüm cezasına çarptırıldı. 6 Temmuz 1535de idam edildi.

Kaynak: https://www.temayayinlari.com/yazar/thomas-more/

https://www.temayayinlari.com/urun/utopia/