Eduard Black Bey

Eduard Black Bey

1824’te doğdu. Devlet Salnameleri’nde adı Türkçe gibi Bulak şeklinde yazılırsa da aslen Fransız ve soyadı Black

Emanuel Karasu

Emanuel Karasu

1862de, Osmanlı Devletinin Selanik vilayetinde doğdu. Soyadı Carasso, Karaso, Karasso veya Karassu olarak da bilinmektedir. Şahsına ait bilgiler

Erdoğan Teziç

Erdoğan Teziç

1936 yılında İstanbul’da doğdu. 1955 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 1959 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun o

Ersin Özince

Ersin Özince

1953 yılında Balıkesir’in Havran ilçesinde doğdu. 1975’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Daha sonra Türkiye İş Bankası’nda stajyer müfettiş yardımcısı olarak çalışmaya başladı...

Esengül Civelek

Esengül Civelek

1958’de Aydın Nazilli’de doğdu. 1980 yılında Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İşbirliği Teşkilatı Kamu

Eyüp Sabri Hayırlıoğlu

Eyüp Sabri Hayırlıoğlu

(1886 - 1960) Türkiye Cumhuriyetinin 4. Diyanet İşleri Başkanı olan Eyüp Sabri Hayırlıoğlu, 1886 yılında Konya’da doğdu.