Yavuz Nazaroğlu

Yavuz Nazaroğlu

1927 yılında Iğdır’da doğan Nazaroğlu, 1951 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Erzurum Maiyet Memuru olarak kamu hizmetine başlamış; değişik ilçelerde kaymakamlık yaptıktan son­ra 1965 yılında Danıştay Yardımcılığına atanmıştır. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde fark imtihanını vermiş ve 1972-1973 ders yılında Fransız Hükümeti bursu ile Paris’te Milletlerarası Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Hukuku bölümüne devam etmiştir. Danıştay’da Yardımcılık, Kanunsözcülüğü ve Başyardımcılıkta bulunduktan sonra 4.10.1979 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. Nazaroğlu, 10.4.1990 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiş ve 1.7.1992 tarihinde emekli olmuş­tur.