Selami Er

1974 yılında Malatya/Arapgirde doğdu. 1992 yılında Pertevniyal Lisesini bitirdi. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden Mezun oldu.
Ocak 1999 - Şubat 2004 arasında özel bankalarda müfettiş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda ise Meslek Mensubu olarak çalıştı. Şubat 2004te Sayıştay Denetçi Yardımcısı olarak göreve başladı. Sayıştay Denetçisi olarak Hazine Müsteşarlığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarının denetimlerinde bulundu. 2009 Yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu adına Rekabet Kurumunun denetiminde görev aldı. Sayıştay Başdenetçisi iken 12.01.2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü’ne atandı.
2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı Mali İktisat Programında 1990-2000 Dönemi Türkiyede Devlet İç Borçlanmasının Enflasyonist Etkileri konulu tez ile Yüksek Lisansını tamamladı. 2007 yılında aynı bölümde Doktorasını tamamladı.
Devletin Bankacılık Sektöründeki Düzenleyici ve Denetleyici Rolü ve Türkiye Uygulaması isimli kitabı ile yayınlanmış çeviri ve makaleleri bulunmaktadır. Halen Sayıştay Dergisi Yayın Kurulu üyesidir.