Mustafa Yaşar Aygün

Mustafa Yaşar Aygün

1938 Yılında Sungurlu’da doğdu. Çorum Lisesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1961 yılında mezun olduktan sonra, Ankara Hâkim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla; Ömerli Cumhuriyet Savcılığı ile Halfeti, Mucur ve Bafra Hâkimliği, Yargıtay Tetkik Hâkimliği, Müfettiş Hâkimliği ve Adalet Başmüfettişliği görevlerinde bulundu. “Yargı Yeri Belirlemesi- Merci Tayini”, Özel Hukuk Açısından Hukuk Devrimi” adlı kitapları ve Borçlar Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra İflas Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Ticaret Hukuku, Hukuk Tarihi konulu makaleleri yayımlandı. Özel Hukuk –Sorumluluk- alanında mastır yaptı ve 15.08.1991 tarihinde Yargıtay Üyeliği’ne seçildi. Yirminci Hukuk Dairesi ve Beşinci Hukuk Dairesi Üyeliği görevlerinin ardından, 20.09.2000 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne seçildi. 01.07.2003 tarihinde de emekli oldu.