Selahattin Metin

Selahattin Metin

1923 yılında Kayseri’de doğdu. 1946’da Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. 1947-1948 yılları arasında askerlik hizmetini 15. Kolordu’da (İstanbul) Askeri Hâ­kim olarak yerine getiren Metin, Senirkent (Isparta) ve Mahmudiye (Eskişehir) de hâkimlik görevinde bulun­duktan sonra, 1962 yılında geçici raportör olarak Ana­yasa Mahkemesine atandı. 1970 yılında Danıştay Üyeliğine seçildi. Danıştay Üyesi olarak çalıştığı süre içerisinde, 1977-1980 yılları arasında bir dönem Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğinde bulunmuş; 10.7.1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyin­ce Millet Meclisi Kontenjanından Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, 6.9.1987 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilmiş ve 15.4.1988 tarihin­de emekli olmuştur.