Orhan Onar

1923 yılında Ankara’da doğan Onar, ilk, orta ve lise öğ­renimini Galatasaray Lisesinde tamamlamış, 1947 yılın­da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Memuriyet hayatına Dicle Cumhuriyet Savcı Yardımcısı olarak başlayan Onar, daha sonra 1954 yılında Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına atanmıştır. Adalet Ba­kanlığınca 1956 yılında Fransa’ya gönderilen Onar, bir yıl süre ile Paris’te incelemelerde bulunmuştur. 16.8.1960 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yar­dımcılığına, 18.8.1962’de Anayasa Mahkemesi Geçici Raportörlüğüne naklen atanarak, Danıştay Üyeliğine seçildiği 1973 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Da­nıştay Üyesi iken üç yıl Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliği de yapmıştır. 27.3.1980 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, 28.7.1986 yılında Anayasa Mahkemesi Başkanlığına se­çilen Onar, 1.3.1988 tarihinde emekli olmuştur. 27.10.2009 tarihinde vefat etmiştir.