Oğuz Adanır

Oğuz Adanır

1951 İzmir doğumlu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de gördü. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Fransa’da Paris I Pantheon/SORBORNE Üniversitesi’nde yaptı. " Televizyonun Azgelişmiş bir Ülke Üzerindeki Etkileri" isimli doktora tez çalışmasıyla buradaki eğitimini tamamladı. 1979 yılında Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nde, 1985 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmya başlamış, 1988 yılında doçent, 1994 yılında profesör olarak atanmıştır. Halen Dokuz Eylül üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Senaryo Yazarlığı ve Sinema Göstergebilimi’nin yanı sıra Türkiye’de ilk kez Simülasyon Kuramıyla ilgili dersler vermiş Jean Mitry, Christian Metz ve Jean Baudrillard gibi dünyaca ünlü kuramcıların Türkiye’de tanınmasına büyük katkıda bulunmuştur. Yazarın Sinema, İletişim ve Kültür konularında yayınlanmış pek çok araştırma, incelemesinin yanı sıra; "İşitsel ve Görsel Anlam Üretimi", " Sinemada Anlam ve Anlatım", Kültür, Politika ve Sinema"," Çağdaş Türk Toplumu ve Kültürü Üzerine İronik Bir Varsayım", "Eski Dünya’ya Yeni Bir Bakış "Kuramsal Bir Deneme" Kitap I-II-III", son olarak " Kapitalizmin Öncesi Evrensel Kültür/ Zihniyetten Günümüze/ Osmanlı ve Ötekiler" gibi özgün çalışmaları; "Sinema Estetiği ve Psikolojisi"(Jean Mitry), "Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu"(Jean Baudrillard),"Faucault’yu Unutmak"(Jean Baudrillard), "Üretimin Aynası"(Jean Baudrillard), "Simülakralr ve Simülasyon"(Jean Baudrillard), "Sinemeda Anlam ve Anlatım Üzerine Denemeler"(Christian Metz) gibi çevirileri vardır. Antropolojiden Psikanalize, Göstergebilimden Sosyolojiye, Ekonomi ve Tarihten Simülasyon Kuramı ve Dilbilime kadar uzanan geniş bir yelpazede bilimsel bir bilgi birikimine sahip olan bir yazar ve bilim adamı.