Georgi Plehanov

Georgi Plehanov

Georgi Valentinoviç Plehanov (Rusça: Георгий Валентинович Плеханов) (11 Aralık 1856 – 30 Mayıs 1918) Rus devrimci, Marksist teorisyen. Rusya’da Sosyal-Demokrat hareketinin kurucusu. Felsefe alanında ve toplum içinde sanatın ve dinin rolü hakkında marksizme katkıda bulundu. Ancak bunu siyasi mücadeleden ayrı olarak düşünmedi. Emeğin Kurtuluşu Grubu’nu kurarak işçilerin bağımsız bir siyasi parti olarak örgütlenmesi için çalıştı. Siyasi mücadelenin önemi konusunu işlediği Sosyalizm ve Siyasi Mücadele (1883)adlı kitabında marksizmi anarşizm ve narodnizmin etkisinden korudu. Ayrıca ilk defa Bakunin tarafından yapılmış olan Komünist Parti Manifestosu’nun rusça çevirisde bulunan anlam ve çeviri hatalarını, kendi çevirisiyle gidermiştir. Plehanov bu çalışmaları nedeniyle Rusya’ya marksizmi taşıyan isim olarak anılır. Tüberküloz hastalığından yaşamını yitirdi.

Eserleri
Sosyalizm ve Siyasi Mücadele (1883)
Farklarımız (1985)
Otokrasinin Yeni Şampiyonu (1889)
Anarşizm & Sosyalizm (1895)
Tekçi Tarih Anlayışının Gelişimi (1895)
Materyalizm Tarihi Üzerine Denemeler (1896)
Materyalist Tarih Kavramı (1891)
Belinski ve Rasyonel Gerçekçilik (1897)
Bireyin Tarih İçinde Rolü
Marksizmin Temel Sorunları (1908)