Maurice Merleau Ponty

Maurice Merleau Ponty

1908 yılında doğdu.Sartre ile birlikte varoluşçu felsefe ile görüngübilimsel felsefenin önemli kurucuları arasında gösterilen Fransız felsefeci.

Maurice Merleau Ponty ’nin hemen bütün düşünsel yaşamı boyunca kendisine hedef olarak belirlediği temel sorun, Sartre’ın varoluşçuluğuna da yer ettiğini düşündüğü Descartesçı felsefenin doğal içerimi olan özne nesne ikiliği oldu. Maurice Merleau Ponty , bütün insanların birer "anlam avcısı" olduğunu dile getirerek hepimiz de "anlama mahkumuz" düşüncesini öne çıkardı. Ortaya attığı düşüncelerle kişinin kendisini ancak başkaları üzerinden bilebileceğini, bu anlamda düşüncelerimizin de eylemlerimizin de bizi tanıladığını, bunun da önemli tarihsel içerimleri bulunduğunu savundu. Gerçek insan doğasının asla değişime dur demeyeceğini belirten Maurice Merleau Ponty , felsefeyi doğruluğu varlığa getiren bir sanat olarak gördü.

Ponty, 1942 yılında yayımladığı daha ilk kitabı Davranışın Yapısı ’nda (La Sttucture de comportement) döneminin ruhbilimi ile fızyolojisindeki egemen anlayışların kapsamlı bir eleştirisini sunduktan sonra algının varolan bütün her şey karşısındaki önceliğini temellendirmeye çalıştı.

1961 yılında öldü. Merleau Ponty’nin başlıca diğer yapıtları şunlardır:

Marxçı bir gözle yazılmış Humanisme et Terreur (İnsancılık ve Şiddet, 1947);

Yazın ile resim üzerine yazılarını da içeren bir ilk yazılar toplamı olan Sens et non Sense (Anlam ile Anlamsızlık , 1948);

Marxçılık üzerine bir yazılar toplamı olan Les Aventures de la dialectique (Diyalektiğin Serüvenleri , 1955)

Merleau Ponty’nin kendi görüngübiliminin ana izleklerini yeniden ele aldığı tamamlanmamış kitabı La Visible et L’invisible (Görünen ile Görünmeyen, 1964).