Alain

Asıl adı Émile Auguste Chartier olan filozof, 3 Mart 1868’de Fransa’ya bağlı Orne kentinde doğdu. Normandiyalı bir ailenin çocuğudur. Yüksek Öğretmen Okulu Felsefe Bölümünden mezun oldu. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Paris ve Rouen’daki IV. Henri Lisesinde felsefe öğretmenliği yaptı.

1906 yılında Depeche de Rouen ve Revue Française gazetelerinde yayımlanan günlük sohbet yazıları ile tanındı. Bu yazılarında her insanın karşılaşabileceği problemlere bireysel çözüm önerileri sundu. 1908 yılında, toplamı üç bini geçen yazılarını bir kitapta topladı. Bu kitap o dönemde büyük yankı uyandırdı. 

I. Dünya Savaşı’nın çıkacağını önceden dile getirdi ve savaşa karşı çıktı. Bununla birlikte topçu neferi olarak orduya katılım sağladı. Üst rütbelere atanmayı reddetti ve er olarak savaştı. Savaş sona erince IV. Henri Lisesindeki görevine döndü ve bu görevini 1945 yılında sağlık sorunlarından dolayı emekli olana dek sürdürdü. 1951’de Grand Prix National de Litterature Ödülü’ne layık görüldü. 

Kant ve Descartes’ın düşüncelerinden etkilenen Alain, modern dünya düzeninde var olan her türlü güce şüpheyle yaklaşan; kuvvete ve baskıya karşı insanın özgürlüğünü, iktidara karşı halkı savunan felsefi görüşe sahiptir. Bu görüşlerini açıklayan ve destekleyen pek çok kitap kaleme aldı. Felsefenin yanı sıra anı, seyahatname, edebiyat ve deneme türünde de eserler verdi. 20. yüzyıl felsefi akımlarına dâhil oldu. 

2 Haziran 1951 tarihinde, 83 yaşında iken Le Vésinet’de vefat etti. 

Eserlerinden bazıları şunlardır: Quatre-vingt-un Chapitres sur l'esprit et les passions (1917), Système des Beaux-arts (1920), Souvenirs concernant Jules Lagneau (1925), Idées (1932), Stendhal (1935), Propos sur la religion (1938), Préliminaires à la mythologie (1943).