Alfred Jules Ayer

Alfred Jules Ayer

29 Ekim 1910’da doğdu. İngiliz düşünür.

Temel eserleri arasında Dil, Doğruluk ve Mantık, Empirik Bilginin Temelleri, Bilgi Kavramı gibi kitaplar bulunan Ayer, Berkeley ve Hume’un empirizmiyle Russell ve Wittgenstein’dan etkilenmiş ve Viyana Çevresinin mantıkçı pozitivizmi kapsamı içinde değerlendirilecek görüşleri benimsedi. Başka bir deyişle, Viyana Üniversitesinde, mantıkçı pozitivizm üzerinde çalıştı ve öncelikle gerçeklik, algı, tümevarım, bilgi, anlam ve başka zihinlerin varoluşu türünden konularını ele aldı. Ayer, Viyana çevresinin görüşleriyle İngiliz dilsel analizi arasında bir bağ kurma çabası içinde oldu.

27 Haziran 1989’da öldü.