Mahmut Celalettin Kuralmen

Mahmut Celalettin Kuralmen

1322 (1906) yılında İstanbul’da doğanKuralmen,İstan­bul Darülfünun Hukuk Fakültesinden 1928-1929 öğre­tim yılında mezun olmuş; 1930 yılında Uzunköprü ilçe­sine savcı olarak atanmış, çeşitli ilçelerde savcılık ve hâ­kimlik ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yap­tıktan sonra 1954 yılında Yargıtay Üyeliğine getirilmiştir. 1959 yılında Yargıtay İkinci Başkanlığına atananKural­men,16.7.1960 tarihinde emekliye ayrılmış ancak Millet Meclisi Genel Kurulunun 28.5.1962 tarihli toplantısında Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmesi üzerine yeniden mesleğine dönmüştür. Kuralmen, Anayasa Mahkemesi Üyesi iken 27.4.1971 tarihinde vefat etmiştir.