Ali Karagülmez

Ali Karagülmez

KİŞİSEL BİLGİLER
• 27.5.1966 tarihinde Konya’da doğdu
• Evli ve iki çocuk babasıdır.

ÖĞRENİM BİLGİLERİ
• Konya’da; ilk ve ortaokuldan sonra Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünden birincilikle mezun oldu.
• 1983 yılında kaydolduğu Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 1987 yılında ilk mezunları arasından birincilikle mezun oldu.
• Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim dalında; 1990 yılında "1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Hâkim Bağımsızlığı" konusundaki tezini vererek yüksek lisansını, 1998 yılında "Türk Hukukunda Ceza Kararnamesi ve Önödeme" isimli tezini vererek doktorasını bitirdi.
27.3.2006 tarihinde ise, Hukuk (Ceza ve Ceza Usulü Hukuku) bilim alanında Doçentlik unvan ve yetkisini kazandı.
• Yabancı Dili İngilizce’dir.

MESLEKİ BİLGİLER
• 1988 Kasım ayında başladığı hâkimlik stajını, bitirme sınavlarında birinci olarak tamamladı.
• Ocak 1991’de Tarsus ilçesinde hâkimlik görevine başladı. Daha sonra beşinci bölge hizmetini Siirt’in Pervari ilçesinde yaptı. 1994 yılı sonunda Balıkesir’in Balya ilçesine tayin oldu.
• Eylül 1999 ilâ Şubat 2003 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi ve son zamanlarında Daire Başkanı olarak görev yaptı.
• "Adlî ve İdarî Para Cezaları", "Türk Hukukunda Ceza Kararnamesi ve Önödeme", (iki yazarı olan) "Aile Mahkemeleri", "Suç Olmaktan Çıkarma-Adlî ve İdarî Para Cezaları-Açıklamalı Kabahatler Kanunu", "Gün Para Cezası Sistemi" ile Bilişim Suçları ve Soruşturma-Kovuşturma Evreleri" isimli kitapları ve değişik konularda makale ve sunumları bulunmaktadır.
• Değişik yerlerde, lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir.
• Halen, 26 Şubat 2003 tarihinde başladığı Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü görevini sürdürmektedir.