Lütfullah Sami Akalın

Lütfullah Sami Akalın

(2 Kasım 1924 - ): Yazar, araştırmacı. İstanbul’da doğdu. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Erzurum ve İstanbul liselerinde öğretmenlik yaptı. Necatibey Eğitim Enstitüsünde öğretim üyeliğinde bulundu. 1968’de "Dede Korkut Kitabı’nın Folklor Bakımından Değerlendirilmesi" adlı tezi ile doktor oldu. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde profesör olarak ders verdi.

Edebiyat araştırmaları ve çevirileri vardır.

Eserleri: Halit Ziya (1953), Mehmet Rauf (1953), Erzurum Bilmeceleri (1954), Japon Şiiri (1962), Çin Şiiri (1964), Edebiyat Terimleri Sözlüğü (1966), Dede Korkut Kitabı’nın Folklor Bakımından Değerlendirilmesi (1968), Türk Manileri (2 cilt, 1972), İnsan Türü (Dramatik şiir, 1974), Hint Şiiri (1977), Zenci Şiiri (1979), Işık’tan Atatürk’e (1981), İnsan Boyutları (Dramatik şiir, 1981), İnsanın Ne olduğu Konusunda (1988), Mevlana’dan Rübailer (Vezinli kafiyeli çeviri, 1991), Türk Folklorunda Kuşlar (1993), Konumuz Atasözleri (1993), Ayakkabıcılık Terimleri Sözlüğü (1993).