François-Noel Babeuf

François-Noel Babeuf

23 Kasım 1760 tarihinde, Saint-Quentin Fransa’da doğdu. 19. yüzyıl Fransa Devrimi’nde, stratejileriyle sol hareketler için rol model olan ilk siyasi gazeteciydi. MÖ 2. yüzyıla ait Romalı devlet adamlarına benzediğinden dolayı “Gracchus” olarak anıldı.

Bir çiftçinin oğluydu. 1780'lerde feodal hukuk uzmanı olarak çalıştı ve köylülerin yerel tahvillere borçlarını yazdı, ödediği aidatların kayıtlarını tuttu. 1788-1792 yılları arasında, sistemin adaletsizliklerinden giderek artan hoşnutsuzluğu, siyasi gazeteci olarak aktif bir kariyere başlamasına yol açtı. 1789'da vergi reformunu savunan bir broşür yazdı ve gazeteci olma umuduyla Paris'e gitti. 1790'da Picardy’de tutuklandı ve kısa bir süre hapse atıldı.

Serbest bırakılmasının ardından “Le Correspondant Picard” adlı bir dergi kurdu. Feodal aidatların kaldırılması ve toprağın yeniden dağıtılması da dâhil olmak üzere radikal bir tarım reformları programını savundu.

Bu dönemde Somme'nin Montdidier bölgesinde yönetici olarak görev yaptı. Şubat 1793'te Paris'e döndü; Maximilien Robespierre'nin radikal-demokratik rejiminde yeniden tutuklandı ve hapsedildi. Bu kısa hapis cezası sırasında, eşitlikçi doktrinlerini formüle etmeye devam etti; toprak ve gelirin eşit dağılımını savundu; serbest bırakıldıktan sonra profesyonel bir devrimci olarak kariyerine başladı. Kısa sürede, 1795 tarihli yeni Fransız Anayasası'na meydan okuyarak siyasi ve ekonomik eşitliği arayan Pantheon Topluluğu'nda lider konumuna yükseldi. Topluluk 1796'da dağıldıktan sonra, bir ayaklanma planlamak için “gizli bir kamu güvenliği rehberi” kurdu.

1796 Mayıs ayında, kurdukları Eşitlerin Ayaklanması Örgütü, Direktuvar rejimine, var olan üyeleriyle birlikte şikâyet edildi. Bunun üstüne, örgütün kurucularından olan üç arkadaş hakkında yargı süreci başladı. Babeuf ve arkadaşı Darthe hakkında idam cezası kararı verildi. İdam edileceğini öğrenen Babeuf intihar etmeye çalıştı, son anda engellendi. Yargılanma sürecinde karısıyla mektuplaştı, insanların mutlu geleceğinden içten bir şekilde söz etti. Yargı sürecinde, örgüt üyeleri orduda kendilerine bağlı olan ordu birliklerini ayaklandırma girişiminde bulundu, akabinde otuz örgüt üyesi de kurşuna dizildi. Babeuf, komünizmi savunması ve bir elitin, istenmeyen bir hükûmeti komplo yoluyla devirebileceğine olan inancı nedeniyle, 19. ve 20. yüzyıl devrimcileri tarafından bir kahraman olarak saygı gördü.

27 Mayıs 1797 tarihinde, Vendôme'de vefat etti.