Lemi Özatakan

Lemi Özatakan

1925 yılında İstanbul’da doğan Özatakan, Ankara Hukuk Fakültesinden 1950 yılında mezun olmuştur. 1945 yılının başında Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdür­lüğünde memurluğa başlamış; çeşitli görevlerde bulun­duktan sonra 30.4.1953 tarihinde Ankara Hâkim Aday­lığına atanarak değişik yerlerde Hâkim Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 29.5.1961 tarihinde Beypazarı Cumhuriyet Savcılığına atanmış ve sırasıyla Kayseri ve Bitlis Cumhuriyet Sav­cılıkları, Diyarbakır Sulh Hâkimliği görevlerinde bulun­muştur. 5.10.1967 tarihinde Yüksek Hâkimler Kurulu Raportörlüğüne, 28.6.1972 tarihinde aynı Kurul’un Tet­kik Hâkimliğine, 12.11.1974 tarihinde Genel Sekreter­liğine atanmış, 11.3.1977 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. Özatakan, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi iken 23.10.1989 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmiş, 20.8.1990’da emekli olmuş; 7.8.1992 tarihinde vefat etmiştir.