Kenan TERZİOĞLU

Kenan TERZİOĞLU

1921 yılında Taşköprü’de doğan Terzioğlu, 1942 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Askerlik görevinin ardından başladığı hâkimlik stajını müteakip 8 Ağustos 1945’de Gülnar Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına atan­mıştır. 1952-1955 yılları arasında Muş Cumhuriyet Sav­cısı, 1955-1956 yıllarında Adapazarı Cumhuriyet Savcısı, 1956-1960 yıllarında Nevşehir Cumhuriyet Savcısı ola­rak görev yapan Terzioğlu, Ağustos 1960’da Yargıtay Üye Yardımcılığına atanmıştır. Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üye Yardımcısı iken Ekim 1963’de Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. 1973 yılına kadar Yargıtay 5. Hukuk Daire­sinde, 1973 yılından 1978 yılına kadar da Yargıtay 14. Hukuk Dairesinde Üyelik yapan Terzioğlu, 18.9.1978 ta­rihinde Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçilmiş ve 1.8.1986 tarihinde emekli olmuştur. 03.11.2008 tarihinde vefat etmiştir.