Kadir Özkaya

Kadir Özkaya

Kadir Özkaya 1963 yılında Tarsus’ta  doğdu. Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi’ni bitirip, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde memurluk, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 4.2.1991 tarihinde başladığı İdari Yargı Hakimlik Stajını tamamladıktan sonra, 13.05.1993 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliği’ne atandı. 2005 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 2005 yılının Ekim ayında Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü’ne atandı.
2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını "Yerel Yönetimlerin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri" konulu tezi ile bitirdi. "Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu" ve "Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri" isimli iki adet ortak çalışma ürünü kitabı bulunmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.