Hasan Semih Özmert

Hasan Semih Özmert

1921 yılında Üsküdar’da doğdu. 1942 yılında İs­tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Adalet Bakanlığınca 1948 yılında Fransa’ya gönderilmiş; 1952 yılında Paris Hukuk Fakültesinden doktora unvanını al­mıştır. Dönüşünde İstanbul Hâkim Namzetliğine, Aralık 1953’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığına atanmıştır. 1960 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Ge­nel Müdürlüğü’nde Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Yardım­cısı olarak görevlendirilen Onar, 1973 yılında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Baş Müşavirliğine getirilmiştir. 1964-1965 yılları arasında Fransa ve Belçika’da incele­melerde bulunan Özmert, 1968-1973 yılları arasında da Avrupa Konseyi, Suç Meseleleri Avrupa Komitelerinde Adalet Bakanlığını temsil etmiş ve anılan Komitenin ça­lışmalarına katılmıştır. Özmert, 17.9.1973 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiş ve bu görevi ile birlikte 1975-1979 yılları arasında Uyuş­mazlık Mahkemesi Üyeliği de yapmıştır. Milli Güvenlik Konseyince 25.9.1981 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiştir. 9.4.1985 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Özmert, 27.7.1986 tarihinde emekli olmuştur.