Hasan Hüsnü Erdem

Hasan Hüsnü Erdem

1889 yılında Akseki İlçesi Sadıklar Köyünde doğdu. Müderris Sadık Efendinin oğludur. İlk tahsilini doğduğu köyde yapan Hasan Hüsnü Erdem, Arapça ve Mantık İlmini babasından okudu. Daha sonra İstanbul’a geldi ve Fetva Emini Muğla’lı Ali Rıza ve Dersiam Bayındırlı Mahmut Şükrü Efendilerden tahsilini tamamlayarak İcazetname aldı. İstanbul Dür’ül Hilafe medresesi Âli Kısmını bitiren ve ruus mülazemeti imtihanını birincilikle kazanan Hasan Hüsnü Erdem, Medreset’ül Mütehassisinin fıkıh ve usulu fıkıh şubesinden pekiyi dereceyle mezun oldu. Antalya ve Isparta’da çeşitli okullarda din dersleri ile birlikte psikoloji, pedegoji, sosyoloji ve Türkçe dersleri okuttu. Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Heyeti Âzâlığı ve Ankara İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir ve Tefsir Tarihi dersleri öğretim görevlisi olarak vazife yapan Hasan Hüsnü Erdem, 1961 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına tayin edilmiş ve 1964 yılında da emekliye ayrılmıştır. 20 Ağustos 1974 tarihinde vefat eden Erdem’in pek çok basılmış eserinin yanında Riyaz’üs Salihin tercümesi en meşhurudur.