Fettah Oto

01.12.1946 tarihinde Bitlis’de doğdu. Bitlis Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1969 yılında mezun olduktan sonra askerliğini yedek subay olarak yaptı.
27.10.1970 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başladı. 14.10.1981 tarihinde görev unvanıyla Danıştay tetkik Hakimi olarak değişti. 1974 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİ) Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını bitirdi.
Bursa İdare Mahkemesi Başkanlığına atandığı 19.7.1982 tarihine kadar Danıştay Dokuzuncu ve Altıncı Dairelerinde görev yaptı.
26.9.1986 tarihinde Trabzon Bölge Mahkemesi Başkanlığı görevine atandı. Burada 4 yıl görev yaptıktan sonra, 2.10.1990 tarihinden 31.8.2000 tarihine kadar Antalya ve Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 31.8.2000 tarihinde Danıştay Üyeliği’ne seçildi.
Danıştay Beşinci Dairesi Üyesi iken 06.06.2003 tarihinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, 27.04.2004 tarihinde de Danıştay Genel Kurulunda gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçildi.
Evli ve iki çocuk babasıdır.