Ali Rıza Çoban

Ali Rıza Çoban

Ali Rıza Çoban 1971’de Denizli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli ve İzmir’de tamamladıktan sonra 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede 1995’te, doktorasını ise Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile gittiği İngiltere’de, University of Leeds, Department of Law’da 2002’de tamamladı.
Sağlık Memurluğu, Avukatlık ve bir süre Hakimlik stajı, Araştırma Görevliliği ve Öğretim Üyeliği görevlerinde bulundu. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Anabilimdalında Yardımcı Doçent olarak görev yaparken 08.04.2008 tarihinde Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne atandı.
2003 yılından itibaren Kırıkkale Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültelerinde, Anayasa Hukuku, İnsan Hakları ve Devlet Teorisi derslerini yürüttü.
İnsan hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa Teorisi konularında çalışmalarını yürüten Dr. Çoban’ın İngilizce ve Türkçe yazılmış makale ve çevirilerinin yanısıra "Protection of Property Rights within the European Convention on Human Rights"(Ashgate: Aldershot, 2004) başlıklı bir kitabı ve "Hukuk Devleti: Hukukî Bir İlke, Siyasî Bir İdeal" (Adres: Ankara, 2008) başlıklı, ortak editörlü bir derlemesi yayınlanmıştır.