Ahmet Mahmut Ünlü

Ahmet Mahmut Ünlü

27 Şubat 1965te, İstanbulun Fatih ilçesinin Çarşamba semtinde doğdu. Aslen Giresun, Göreleli olan varlıklı bir ailenin oğludur. Babasının adı Yusuf, annesinin adı Rabia’dır. Hazinedaroğulları unvanı ile tanınan ataları, 18. yüzyılda, Buhara şehrinden göç etmiştir. Babasının sahibi olduğu fabrika, Türkiye’nin en büyük tel çivi fabrikası hâline gelmiştir.

Ahmet Mahmut Ünlü, Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinmektedir. İsmailağa Cemaati’nin önde gelenlerindendir. Değişik konularda kaleme aldığı birçok risalesini Resaili Ahmediyye ismiyle yayımlamıştır. İslamiyet’e getirilen yeni yorumlara ve reformist görüşlere karşıdır. İslam dinini Ehl-i Sünnet anlayışına göre yaşamak gerektiğini savunmaktadır.

Çocukluk yaşlarında cübbeye ilgi duyması ve cübbe giymesinden dolayı, adaşı olan yaşıtlarından ayırt edilmek için Cübbeli Ahmet olarak çağrılmaya başlandı. İlim görmeye ise üç-dört yaşlarında başladı. Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Kolu olarak bilinen dergâhta hâlen liderlik eden Mahmut Ustaosmanoğlu tarafından özel olarak eğitildi. On bir yaşına kadar İsmailağa Camiinde medrese öğrenimi gördü. Yavuz Selim İlkokulunu bitirdi. Ortaöğrenimine Fatih Kolejinde başladı.

Henüz on iki yaşındayken Yavuz Selim Camii ve Kasımpaşa Camii gibi büyük camilerde verdiği vaazlarla kalabalıkları çevresinde topladı. Rize’nin Pazar ilçesinde, Tütüncüler Köyü Kur’an Kursunda, Resül Bölükbaşı’ndan sarf, nahiv, ilm-i kelam, meal, tefsir, hadis ve fıkıh dallarında, normalde uzun süren eğitimi yirmi ay gibi kısa bir sürede bitirdi ve 1980de tertip edilen bir merasimle icazet aldı.

1983de, on yedi yaşındayken hacca gitti. İleri derecede şeker hastası olduğu için, askere gitmek istediyse de askerlikten muaf tutuldu.

İstanbul’a dönünce, Kefevî Camii İmamı Mustafa Kılıç’tan aldığı eğitimle altı ayda hafız oldu. İsmailağa Camiinde ders halklaları kurarak on sene içerisinde birçok isim yetiştirdi. 1990da ise Fatih Hak ve Hizmet Vakfını kurdu.

1997ye kadar ailesinin kazancıyla yaşadı; ancak 1997de babasının işleri bozuldu. Bu tarihten sonra, bizzat kendisinin kaleme aldığı risalelerin geliriyle geçinmeye başladı.

1999 Gölcük depremi hakkında yaptığı konuşma sonrasında, ’’Halkı din, mezhep ve inanç farklılığı gözeterek, birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa alenen tahrik etmek’’ suçundan iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. On üç ay yattıktan sonra çıktı.

Fatih Hak ve Hizmet Vakfı tarafından, İstanbulun Beykoz semtinde kurulacak olan külliyenin yapılmasına önderlik etti. Fakat külliyeye, hazine arazisi üzerinde kaçak olarak inşa edilmesi dolayısıyla el konuldu.

2006da, Hürriyet gazetesinde, Cübbesiz Ahmet Hoca başlığıyla jet ski’li fotoğrafları yayımlanınca, kamuoyunun gündemine girdi. 2009da Barbie bebeklerin erkekleri tahrik etmesine dair bir fetvasıyla tekrar gündeme geldi. Bu konuşmasından sonra Habertürk TV kanalında, Fatih Altaylının sunduğu Teke Tek programına katıldı. İlki 23 Temmuz 2009’da iki buçuk saat süren, ikincisi ise 2 Ağustos 2009da olmak üzere beş saat süren bu iki program, yüksek reyting aldı. Programda, Gölcük depremi sırasında yaptığı konuşmanın Kur’an-ı Kerim ve sünnet kaynaklı olduğunu belirten Ahmet Mahmut Ünlü, konuşmasından isim ve yer vererek yaptığı bazı eleştirilerden dolayı özür dilediğini de bildirdi.

Şu anda Lalegül dergisinde yazılar yazmakta, her perşembe akşamı da Lalegül TV’de ve Lalegül Fm’de sohbet programı yapmakta, gündemle ilgili konuları Ehl-i Sünnet dairesi çerçevesinde değerlendirmektedir.

Ahmet Mahmut Ünlü’nün iki eşi ve sekiz çocuğu vardır.

Eserleri: Dualarım, Selam Risalesi, Fıtrat-ı Tağyîr Risalesi, Kur’an-ı Mecîd Risalesi, Kur’an-ı Hakîm Risalesi, Nüzûl-i Mesih Risalesi, İ’tikâd Risalesi, Tasavvuf Risalesi, Abdest Risalesi, Tarîkat-i Aliyye’de Rabıta-i Celiyye, Şecere-i Nebeviyye Risalesi, Peygamber Efendimizi Hangi Dualarla Rüyada Görürüz, Oruç Risalesi, Dürr-u Meknün Kasidesi, Receb-i Şerîf Risalesi, Şa-bânı Şerîf Risalesi, Kurban Risalesi, Dürr-u Meknün Kasidesi’nin Şerhi, Ramazan-ı Şerîf Risalesi, Ezân-ı Muhammedi Risalesi, Dinin Direği Müminin M’iracı Namaz, Namaz İlmihâli, Ta’dîl-i Erkân Risalesi, Salavât-ı Şerîfe, Bedir Ehli İle Tevessül Ve İstiğâseler, "Yahudi Ve Hristıyanlar Cennete Girecek" Diyenler Cennet’e Giremez, Cemaatle Namaz, Elli Dört Farz Şerhi, Salavât-ı Kübrâ, Kurtarıcı İstiğfarlar, Meva’ız-i Kudsiyye, Her Uzuv İçin Şifâ Âyetleri, Çörek Otu Mucizesi Ve Şifâ Duaları, Ahlâk-ı Nebî, Salavât-ı Muzâ’afât, Sefer Duaları, Her Derdi İyileştiren Bir Dua, Hazret-i Mehdî Muhakkak Gelecek, Mevlid-i Şerîf Kıraati, İstiğfar Risalesi, Hac ve Umre Duaları, Hayrettin Karaman’a Reddiyeler, Hac Ve Umre Ahkâmı, Safer Ayında Okunacak Dualar, Evliliğin Faziletleri, Peygamber Efendimiz’in Mevlid Kıssası ve Mucez Hayatı, Evlenilmesi Haram Olanlar, Namaz Kılmayanların Başlarına Gelecek Belalar, Korunmuş Sır, Nişan ve Nikâh Ahkâmı, 27 Makbul Dua, Şifâ-i Şerîf, Noel Kutlama Tehlikesi, Hadislere İman, Zinaya Yaklaşmayın, Peygamber Sevgisinin Âlâmetleri, 3 Vasiyetim, Erba’în-i İdrîsiyye, Faizli Muameleler, Çok Faziletli Salât-ü Selâmlar, Beşâiru’l Hayrat, Faziletli Kırk Salavât-ı Şerîfe, Kadın Hâlleri Risalesi, İman-İslam İlmihâli, El-İhtiyâtât, Düğümleri Çözecek Kıymeli Salavât, Dualarım Kitabında Geçen Dualar ve Zikirler, İçki, Uyuşturucu ve Kumarın İki Cihanda Yol Açacağı Felaketler, İçki ve Uyuşturucu Kullananların İki Cihanda Başlarına Gelecek Belalar, Fıkhî Suallere Cevaplar, Tevessülü İnkâr Eden Vehhâbî Fırkasına Reddiyeler.