Abdülkadir Geylani

Abdülkadir Geylani

Kadiri tarikatının kurucusu (Geylan 1078-Bağdat 1166). Bağdat medresesinde okuyan Abdülkadir Geylani (Gavsi Azam da denir), şafii mezhebinden çıkarak han- beli mezhebine girdi ve kendini dine adadı. Ebu Sad medresesinde ders verip (1134), dinsel kitaplar yazdı: el-Cunye li Talib-i Tarik il-Hakk (Hak Yolu Taliplerinin Künyesi), Fütuh ül-Gayb(Kayıp Âleminin Fethi), Hizb-ü Beşair ül-Hayat (Dünya Hayatının Bölümleri), vb.