Mehmet Şevki Efendi

Mehmet Şevki Efendi

1880 tarihli Devlet Salnamesinde adı Mehmet Şevki Efendi ve rütbesi mütemayiz olarak zikredilen Matbuat Müdürü Mehmet Şevki Efendi’nin ertesi sene ayni rütbeli ve fakat adı yalnız Mehmet Efendi olarak geçmekte ve hep böyle devam etmek üzere yedi sene bu memuriyette kaldığı görülmektedir. 1887 Salnamesinden sonra bu görevinden ayrılmıştır. Fakat rütbesi 1882 Salnamesinden itibaren ulâ sanisi gösterilmeye başlar ve 1886 Salnamesinden itibaren ismi hizasında üçüncü rütbeden bir Mecidi nişanı kaydı görülür.