Fatimi halifeleri

Adid Lidinillah

Adid Lidinillah

Ondördüncü ve son Fatımi Halifesi olan Ebu Muhammed Abdullah, 1151’de Kahire’de doğdu. Onun dünyaya geldiği dö

Ali az-Zahir Billah

Ali az-Zahir Billah

20 Haziran 1005 yılında Kahire’de doğdu. Ali Abdül Hasan ya da Ebu Ma’d olarak da bilinir. Babası Fatımiler Halifesi el-Hakim bi-Emrillah, annesi Amina bin Abdullah bin el-Muizz Li-Dinillah’ın oğlu Abdullah’ın kızıdır...

Amir Biahkamillah

Amir Biahkamillah

Onuncu Fatımi halifesi olan Ebû Alî el-Mansûr b. el-Müstalî, 31 Aralık 1096’da doğdu. Genç yaşta vefat e

Aziz Billah

Aziz Billah

Fatımilerin beşinci halifesi olan Ebu Mansur Nizâr b. el-Muiz Lidînillâh, 955 yılında Mehdiye’de doğdu. 18 yaşında baba

Faiz Biemrillah

Faiz Biemrillah

Onüçüncü Fatımi halifesi olan Faiz Biemrillah, 1150 yılında doğdu. Beklenmedik bir anda babasının öldürülme

Hafız Lidinillah

Hafız Lidinillah

Âmir Biahkamillah’ın arkasından varis bırakmadan ölümü, Fatımi Devletinde bir başka krizin çıkmasına neden ol

Hakim Biemrillah

Hakim Biemrillah

Fatımilerin altıncı halifesi olduktan sonra Hakim Biemrillah lakabıyla 996 yılında tahta geçen Ebû Alî el-Mansûr b. el-

Kaim-Biemrillah el-Fatimi

Kaim-Biemrillah el-Fatimi

İkinci Fatımi halifesidir. Asıl adı Ebu Kasım Muhammed olan Kaim Biemrillah, 893 yılında Selemiye’de doğdu. Babasının Tunus’a ul

Mansur el-Fatimi

Mansur el-Fatimi

Üçüncü Fatımi halifesi olan Mansur El Fatımi, Nisan 914’de Rakkâde’de doğdu. Babası, vefatından kısa s&u

Muiz Lidinillah

Muiz Lidinillah

Babasının ölümünden sonra dördüncü Fâtımî Halifesi olarak 953 yılında tahta oturan Ebû Temî

Müstali-Billah el Fatımi

Müstali-Billah el Fatımi

Fatımilerin dokuzuncu halifesi olan Ebu Kâsım el-Müsta’lî-Billâh el Fatımî, 15 Eylül 1074 tarihinde Kahire&

Müstansır-Billah el Fatımi

Müstansır-Billah el Fatımi

Sekinci Fatımi halifesi olan Ebû Temîm el-Müstansır Billâh, 1029 yılında doğdu. Babasının beklenmedik bir anda öl&u

Ubeydullah el-Mehdi

Ubeydullah el-Mehdi

Fatimilerin ilk halifesi olan Ubeydullah El Mehdi, 873 yılında İsmailîlerin kendilerine karargâh yaptıkları Selemiye’de doğdu.

Zafir Biadaillah

Zafir Biadaillah

Onikinci Fâtımî halifesi olan Zafir, 1133'te doğdu. 16 yaşında babasının yerine El Melik El Adil lakabıyla hükümdarl