Kamran İnan

Kamran İnan

1929 yılında Gayda’da doğdu. Babasının adı Selahattin’dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cenevre Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak

Kazım Fikri Özalp

Kazım Fikri Özalp

Kazım Fikri Özalp, 1882 yılında Köprülü’de doğdu. 6 Aralık 1902’de Harp Okulu’ndan Piyade Teğmen rütbesiyle mezun olarak kurmay

Kemal Demir

Kemal Demir

Kemal Demir, 1921 yılında Sürmene’de doğdu. Babasının adı Kazım’dır. İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Serbest Doktor, 1, 2, 3,

Kemal Derviş

Kemal Derviş

Kemal Derviş 10 Ocak 1949 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Arnavut ve Gürcü bir baba ile Alman bir annenin çocuğu; Halil Hamid Paşa’nın 7. kuşaktan torunu idi. Lisans eğitimini İngiltere’de bulunan Londra Ekonomi Okulunda tamamladı ve yine aynı okulda...

Kemal Unakıtan

Kemal Unakıtan

Kemal Unakıtan, 14 Şubat 1946 tarihinde Edirne, Domurcalı Köyü’nde doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Hidayet’tir. Ankara

Kenan İpek

Kenan İpek

5 Ekim 1959 tarihinde Rize’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Rize Pazarköy İlkokulu, İstanbul Oruçgazi Ortaokulu ve Pertevn

Kenan Yılmaz

Kenan Yılmaz

Kenan Yılmaz, 1900 yılında Erzincan’ın Horan köyünde doğdu. Erzincan Askerî Rüştiyesine devam ettiği sırada Erzincan’ın işgali

Kıvılcım Kemal Anadol

Kıvılcım Kemal Anadol

25 Kasım 1941 tarihinde Safranbolu’da doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra 1962-1963 ders yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni

Köksal Toptan

Köksal Toptan

Köksal Toptan, 1943 yılında Rize’de doğdu. Babasının adı Talat Fehmi, annesinin adı Saadet’tir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte

Kürşad Tüzmen

Kürşad Tüzmen

Kürşad Tüzmen, 1958 yılında Ankara’da doğdu. 59. ve 60. Hükümetlerde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı ve TBMM 22. D