William Shakespeare

William Shakespeare

(1564 - 1616): İngiliz oyun yazarı. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Babasının işleri bozulunca küçük yaşta okuldan ayrıldı. 18 yaşında iken kendisinden 10 yaş büyük Ann Harthaway adlı bir kızla evlendi. Bir süre sonra Londra’ya giderek tiyatro çevrelerine girdi. Önce perdecilik gibi önemsiz işler yaptı. Sonra oyunculuğa ve yazarlığa başladı. Başka oyuncularla birlikte bir topluluk kurarak temsiller verdi. Bu temsillerin hemen hepsini yazıyordu. Bir gelecek kaygısı olmadığından eserlerini çağının seyircisi için ve onları eğlendirmek, düşündürmek amacıyla yazmasına karşılık yazdığı oyunlar yüzyıllardır oynanmaktadır. Bunun sebebini yazdığı eserlerde tiyatrodan beklenen hazların her türlüsünün bulunmasıdır. Hakkında fazla bilgi ve belge bulunmadığından bazı yazarlar Shakespeare’in gerçek bir kişi olmadığını, adının tiyatrocuya çıkmasını istemeyen soylu bir kişinin kullandığı takma ad olduğunu öne sürmüşlerdir.

Bütün dünyaca hemen her dönemde beğenilip oynanan Shakespeare’in oyunları üç devreye ayrılır: Birinci grupta hafif komediler ve tarihî hikâyeler, ikincisi hayal kırıklıklarını ve siyasî başarısızlıklarını işlediği trajediler, üçüncü grupta ise romanesk eserler yer alır.

1. Tarih ve aşk komedisi:

VI. Henry (1590-1592), Titus Andronicus (1592), Yanlışlıklar Komedyası (1592), Hırçın Kız (1593), Veronalı İki Centilmen (1594), Romeo ve Jülyet (1595), 2. Richard (1595), Bir Yaz Gecesi Rüyası (1595), Kral Kohn (1596), Venedik Taciri (1596), 4. Henry (1599), Windsor’un Şen Kadınları (1599), Nasıl Hoşunuza Giderse (1599), On İkinci Gece (1599).

2. Düş kırıklıkları ve trajedeleri:

Jül Sezar (1599), Hamlet (1601), Troilus ve Cressida (1601), Othello (1603), Ölçüye Ölçü (1604), Kral Lear (1605), Machbeth (1606), Antonius ve Kleopatra (1706), Atinalı Timon (1607), Coriolan (1607).

3. Romansça:

Cymbeline (1609), Kış Masalı (1609), Fırtına (1611), VIII. Henry (1612).

Türkçeye çevrilen başlıca eserleri: Yanlışlıklar Komedyası, Antoius ve Kleopatra, Atinalı Timon, Bir Yaz Gecesi, Hamlet, Hırçın Kız, Juius Caesar, Kral Lear, Machbeth, Othello, Romeo ve Jülyet, Venedik Taciri, VI. Henry