Tahir Abacı

Tahir Abacı

Doğumu: 1951, İstanbul

İlk ve orta öğrenimini Anadolu’nun değişik şehir-lerinde tamamladı. Malatya Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü ve Hukuk Fakül-tesinden mezun oldu. Memurluk, yayıncılık, avukatlık yaptı. Yarına Doğru dergisinin kurucuları arasında yer aldı (1973-76). Bu dergide çıkan bir yazısı nedeniyle yargılandı. Şiir ve yazılarında Mehmet Tahir, Sakıp Coşkun müstear isimlerini de kullandı. 1994’te ara ver-diği şiire 2002’de yeniden döndü. Yarına Doğru, Papirüs, Yeni Dergi, Milliyet Sanat, Sanat Olayı, Varlık, Birikim, Defter, Türkiye Yazıları, Yeni Biçem, Adam Sanat, Ludingirra, Milliyet Sanat dergilerinde şiirleri yayımlandı.

Eserleri

Şiir: Odaları Utandıran Dağlar (1976), Nas-rettin Hoca (Çocuk şiirleri, 1980), Basit Şeyler (1980), Sıcak Hayat (1994), Sevdavî (2002)

Hikaye: Gelin Ömrümüz (1976)

Roman: Ağır Akan Su (1990), Aynada Bir Yüz (1995), İkinci Adım (1999)

Deneme İnceleme: Bir Zamanlar Anadolu’da (1999), Yah-ya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar’da Müzik (2000), Harput-Elazığ Türküleri (2000)