Taha Toros

(1912- ): Yazar, araştırmacı. Tarsus’ta doğdu. Tam adı Ömer Taha Toros’tur. Tarsus müftüsü Küçükzâde Hilmi Efendinin oğludur. Adana Lisesini (1930) ve İ. Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi (1933). İstanbul Rum Lisesinde Edebiyat öğretmenliği yaptı (1936-1940). Adana Ticaret Odası Genel Sekreteri oldu. Ticaret Bakanlığı müfettişliğinden emekliye ayrıldı (1975).

Önceleri şiir yazdı. Folklor çalışmaları, ünlü ediplerimizin bilinmeyen yönleriyle ilgili araştırmalarıyla dikkati çeker.

Şiirleri: Toros Demetleri (1929), İki Ses Geliyor (İlhami F. ile, 1931), Seyhan Efsanesi (Manzum masal, 1935). Oyunu: Kaçkaç (Kurtuluş Savaşına dair, 1947). Araştırmaları: Kanun-u Sani (Çukurova’nın Kurtuluşu) (1933), Türk Kadın Şairleri (Antoloji, 1934), Tahtacı Oymakları (1938), Cumhuriyet’in 15. yılında Seyhan (1938), Köy İktisadiyatı (1938), Atatürk’ün Adana Seyahatleri (1939; genişletilmiş 2. bs., 1981), Ziya Paşa’nın Adana Valiliği (1940), Dadaloğlu-Hayatı, Sanatı, Şiirleri (1940), Adana Rehberi (1941), Türk Hatipleri (1950, Milli Korunma (Kâr Hadleri) (1956), Geçmişte Türkiye-Polonya İlişkileri (1983), Salih Münir Paşa’nın Notlarından Din ve Ahlâk Kuralları (1986), Fikret Mualla (1986), İlk Türk Kadın Ressamlarımız (1988), Mâzi Cenneti (Hatıraları, 1992), İsmet Paşa’ya Dair Bazı Bilgi ve Belgeler (1992), Ali Münif Bey’in Anıları (1996), Kahvenin Öyküsü (1998), O Güzel İnsanlar (2000).