Atilla Tokatlı

Atilla Tokatlı

1932 yılında, Denizli'de doğdu. Sinema yönetmeni Erdoğan Tokatlı'nın ağabeyidir. 

Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğrenimine devam etti. 1956 yılında, Sorbonne Üniversitesinde felsefe eğitimi görmek için Paris'e gitti. IDHEC Sinema Okulundan mezun oldu ve 1960 yılında Türkiye'ye dönüş yaptı. "Sosyalizm Nedir?", "Gizli Örgütler" ve sekiz ciltten oluşan "Sosyalist Kültür Ansiklopedisi" ile "Ansiklopedik Felsefe Sözlüğü"nü yayımladı.

Türkiye’de olduğu sırada yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yaptı. Yönetmiş olduğu "Denize İnen Sokak" filmi 1961 İzmir Film Festivalinde en iyi film seçildi. 1965 yılında çevirmenliğe başladı ve birçok eseri Türkçeye tercüme etti. Elsa Triolet’in "Beyaz At" adlı romanını çevirdi ve bu çevirisiyle 1971 yılında Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü kazandı. 1972 yılında çektiği “İstanbul Mezarları” belgeseli, Kültür Bakanlığı desteği ile çeşitli ülkelerde gösterildi.

21 Şubat 1988 tarihinde vefat etti. 

ESERLERİ:

DENEME-İNCELEME: Çağdaş Diyalektiğin Kaynağı Hegel (1981).

ROMAN: Devrimcinin Ölümü (1987).

ANSİKLOPEDİ: Dünya Yazarları ve Eserleri Ansiklopedisi (S. Hilav ile, 1968), Ansiklopedik Felsefe Sözlüğü (1973), Sosyalist Kültür Ansiklopedisi (1978-80).

DERLEME: Sosyalizm Nedir? (1961), Sovyet Şairleri Antolojisi (1968), Gizli Örgütler (1971), Tarih Boyunca Politika (1980).

ÇEVİRİ: Başkalarının Kellesi (M. Aymé’den, 1962), Afrika’da Millî Kurtuluş ve Sosyalizm Hareketleri (B. Davidson’dan, 1965), 1917 Rus Devrimi (F.-X. Coquin’den, 1966), Asya Tipi Üretim Tarzı ve Marksist Şemalara Göre Toplumların Evrimleri (M. Godelier’den, 1966), Hapishane Mektupları (A. Gramsci’den, 1966), Sosyalizm Açısından Cinsiyet ve Kadın (B. Muldworf’tan, 1966), Az Gelişmiş Ülkelerde Sosyalizm ve Köylüler (M. Harbi – R. Rodriguez’den, 1966), Türkiye Üzerine (Marx’tan, Selahattin Hilav ile, 1966), Düşman Topraklarımızda (1966) - Savaş ve Barış (1982) (Aleksi Tolstoy’dan), Seçme Yazılar (1966) - Felsefe Defterleri (1976) - “Halkın Dostları”nın Aslı Nedir ve Sosyal Demokratlara Karşı Nasıl Mücadele Etmektedirler (1979) (V.İ. Lenin’den), Paris Düşerken (Ehrenburg’dan, 1967), Ve Çeliğe Su Verildi (Ostrovski’den, 1968), Paris Komünü (G. Bourgin - A. Adamov’dan, G. Üstün ile, 1968), Bir Kızıl Barbar (R.M. Hostie’den, 1969), Benden Selam Söyle Anadolu’ya (D. Sotiriyu’dan, 1970), Çimento (F.V. Gladkov’dan, 1970), Foma (Gorki’den, 1970), Beyaz At (Elsa Triolet’den, 1970), Yalnız Adam - Kanun (Roger Vailland’dan, 1971), Çingenem (Z. Stancu’dan, 1971), Milyarder (M.S. Pierre’den, 1971), Koca Tanrının Yumruğu (J. Thompson’dan, 1972), Ve Çıplak Gelen Kadın (P. Ashe’ten, 1973), Suç Bankası (A. Randal-M. Diennet’den, 1973), Ekonomik Doktrinler Tarihi (H. Denis’ten, 1973), Bir Yoldur Uzar Gider (B.B. Benerci’den, 1973), Anicet (1974) - Kibar Semtler (R. Hakmen ile, 1986) (L. Aragon’dan), Pekin-Moskova Çatışması (J. Baby’den, 1974), Merihliler Geliyor (1974) - Mars’tan Gelen Ölüm (1983) (P. Randa’den),  Polis Hikâyeleri (R. Bornichde’den, 1974), Uluslarararası İlişkiler Tarihi (V. Potyemkin vd.den, 1977), Para (P. Rey’den, 1978), Modern Mimarlığın Tarihi (L. Benevole’den, 1981), Trajedi (V. Mayakovski’den, 1982), Uzay Şeytanları (1983) - Evrenin Ucu (1984) (R. Laws’tan), Mikelanj: Seçme Mektuplar (1983), Latin Amerika’nın Kesik Damarları: Karşı Tarih (E. Galeano’dan, R. Hakmen ile, 1983), Çığlık (S. Chou’dan, 1983), Yaşamım ve Psikanaliz (S. Freud’dan, 1984), Ölü Ordunun Generali (I. Kadare’den N. Sander ile, 1986), Hazreti Muhammed (M. Rodinson’dan).

KAYNAK: https://www.elipskitap.com.tr/cevirmen/atilla-tokatli/