Şeyma Güngör

Şeyma Güngör

İstanbul’da doğdu. Lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde yaptı. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi ve Yahya Kemal’in kitaplarının hazırlanışı ve yayımlanmasında edebiyat tarihçisi Nihad Sami Banarlı’nın asistanlığını yaptı. Kubbealtı Akademi Mecmuası’nın yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İhtisası Enstitüsü’nden mezun oldu.

Koç Holding Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde çalıştı. 1977 yılında göreve başladığı İstanbul Üniversitesi’nden 2013 yılında emekli oldu. Bu kurumda, Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı başkanlığını ve İstanbul Üniversitesi Türk Halkbilimi Araşıtrma Merkezi müdürlüğünü yürüttü. Ek olarak İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda, Mimar Sinan Üniversitesi’nde ve Aydın Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nde dersler verdi.

İngiltere ve Japonya’da alanıyla ilgili araştırmalar yaptı, Kwansei Gakuin Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hayato Yamanaka tarafından yürütülmekte olan araştırma projesinde çalıştı. Yurt içi, yurt dışı üniversite, resmi kuruluşlar ve derneklerin düzenledikleri, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve panellere katıldı, konferanslar verdi. Başlıca araştırma alanları: Fuzulî, maktel türü, tasavvuf edebiyatı, aşık edebiyatı, halk tiyatrosu, İstanbul meddah hikayeleri, Japon rakugo tiyatrosu, Türk aile yapısı, Türk kadın kimliği, İstanbul kültürü, Yahya Kemal.