Fatmagül Demirel

Fatmagül Demirel

1972 yılında Isparta’nın Senirkent ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini burada tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Mastır ve doktora eğitimini aynı bölümde tamamladı. 

Aynı bölümde ‘’II. Abdülhamid Döneminde Sansür’’ konulu tez ile yüksek lisans, ‘’Adliye Nezareti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri (1876-1914)’’ konulu tez ile doktora öğrenimini tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde İnsan ve Toplum Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Basın-yayın ve hukuk tarihi alanında çalışmalarına devam etmektedir. “II. Abdülhamid Döneminde Sansür”, “Adliye Nezareti & Kuruluşu ve Faaliyetleri 1876-1914”, "Son Ziyaretler Son Ziyafetler", “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Esnaf ve Ticaret”, “ Cumhuriyet Kurulurken Hayaller ve Umutlar”, “Sultan İkinci Abdülhamid’in Mirası & İstanbul’da Kamu Binaları” isimli kitapları yayınlandı.

Yazarın yayınlanmış bazı makaleleri şöyledir:

II. Abdülhamid Dönemi Tiyatro Sansürü: Ve Perdeler Sansürle Açıldı, Toplumsal Tarih, 63 (1999)

1890 Petersburg Hapishaneler Kongresi, Toplumsal Tarih, 89 (2001) Osmanlı Padişahlarının Doğum Günü Kutlamalarına Bir Örnek, İlmi Araştırmalar, 11(2001)

Osmanlı Devleti’nde Tuz Gelirlerinin Düyun –ı Umumiye’ye Devredilmesinden Sonra Tuz Kaçakçılığı, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi,1(2002) 

Kastamonu’da Yerel Bir Gazete: Serbaz, Müteferrika,24(2003) 

Osmanlı Devleti’nde Kitap Basımının Denetimi, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 5(2004) 

Osmanlı’da  Bir Kitap Şirketi: Şirket-i Sahafiye-i  Osmaniye, Müteferrika, 25 (2004)

Osmanlı Devleti’nde Yabancılara Mülk Satış, Güncel Hukuk, Ekim 2004 Osmanlı’da Dava Vekilleri Cemiyeti’nin Kuruluşu, Güncel Hukuk, Nisan 2005

Osmanlı Usul –ı Muhakemat-ı Cezaiye kanunu’ nunda Hapishaneler, Hukuk ve Adalet, 6-7 (2005) 

Hadisat-ı Hukukiye: Cumhuriyette İlk Nafaka Davası, Güncel Hukuk, Eylül 2006.

Vilayet-i Selase ( Selanik – Kosova – Manastır ) Adli Islahatı, Balkanlarda İslam Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri Tiran- Arnavutluk 4-7 Aralık 2003, İstanbul: ırcica 2006.

Osmanlı Hapishanesi’nin Gardiyanları, Hukuk ve Adalet, 9 (2007)

Osmanlı Devleti’nde Telif Hakları Sorunu, Bilgi ve Bellek, 5 (2007)