Şevket Raşit Hatiboğlu

Şevket Raşit Hatiboğlu

Prof.Dr. Şevket Raşit Hatiboğlu Raşid Efendi ile Emine Hanımın oğlu olarak, 1898 yılında İzmir-Menemen’e bağlı Helvacı Köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Menemen’de tamamladıktan sonra 1913’de Bursa Ziraat Mektebi’ne girdi. 1916’da buradan mezun olduktan sonra Yedek Subay olarak askere alındı ve Sina Cephesine gönderildi. 1918’de İngilizlere esir düştü. 1920’de serbest bırakıldı ve İstanbul’a geldi. Aynı yıl Ziraat Mektebi Alisi (Y.Ziraat Fakültesi)’ne girdi, 1923’de mezun olup İzmir Ziraat Mektebi İktisat ve Ziraî İktisat alanında ihtisas yapmak üzere Hükümet tarafından Paris’e gönderildi. Burada 1926.yılına kadar kaldıktan sonra Hükümetin emriyle Berlin’e geçti. Bir süre Berlin, bir süre de Leipzig Üniversitelerinde eğitim gördü. Nihayet doktorasını savundu ve Ziraat Doktoru unvanını aldı. 1932’de yurda döndü ve Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Şefliğine atandı. Bu arada öğretmenlik yaptı. 1936’da Doçent oldu. 1939’da Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti Azalığına, 1940’da aynı heyetin Reisli¬ğine getirildi. O yıl, Profesörlüğe yükseldi. 1941 yılı ocak ayında Afyonkarahisar Mebusu oldu. 30 Eylül 1941 tarihinde, zamanın M. E. B.’nca alınan bir karar üzerine, yüksek öğretimdeki görevlerinden çekildi ve Mebusluk görevini sürdürdü. Prof. HATİBOĞLU 1946 yılında Manisa’dan Milletvekilliğine seçildi. 1961’den sonraki siyasi hayatta da etkin görev yapan HATİBOĞLU ilk Koalisyon Hükümetinde Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirildi. 1965 Genel Seçimlerinde Manisa Milletvekilliğini korudu. 1967 yılında mensubu bulunduğu C.H.P.’nden ayrılarak, Güven Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. 12 Kasım 1973 tarihinde vefat eden HATİBOGLU’nun iki erkek evlâdı olup. Fransızca ve Almancayı bilirdi. Kitap bütünlüğünde basılmış olan eserleri: 1.Türkiye İktisadiyatının Temeli Ziraat (Almanca doktora tezi, Leipzig, 1932) 2.Dış Ticaretimizde Ziraatın Payı (Türkçe-Almanca,Ankara 1936) 3.Türkiye’de Ziraî Bunalım (Türkçe-Almanca, Ankara 1936) 4.Türkiye’de Çay İktisadiyatı, (Ankara 1939) 5.Ziraat Aleminde Vakalar ve Düşünceler (Ankara, 1939) 6.Türkiye Ziraatında Hububatın Yeri ve Ehemmiyeti (Türk¬çe-Almanca)