Ali İhsan Sabis

Ali İhsan Sabis

Ali İhsan Sabis General Ali İhsan Sabis 1882 Yılında İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimini Cihangir Mahalle Mektebinde yaptıktan sonra, Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi’ne girdi. Buradan Halıcıoğlu Topçu Mektebi İdadisine, oradan da Topçu Harbiyesine geçti! Harp Okulu’nu pekiyi derece ile ve sınıf birincisi olarak bitirdi. Pangaltı Erkânı Harbiye Mektebinde Atatürk’ün sınıf arkadaşı olan Sabis, 1904 Yılında bu okulu da başarı ile bitirdi ve Kurmay Yüzbaşı olarak Silahlı Kuvvetlerde göreve devam etti.ilk görevi Erzincan’da Bölük Komutanlığadır. Bundan sonra sırası ile Edirne’de Kurmay Başkanlığı, Yıldız Harp Akademisi’nde öğretmenlik, Genelkurmay Başkanlığında Şube Müdürlüğü ve çeşitli Kolordularda görevler yaptı. Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu ve Güneydoğu cephelerinde Rus ve İngiliz ordularına karşı savaştı. 1918 yılında İngilizler tarafından esir alınarak Malta’ya sürüldü. Ankara’da TBMM’nin kuruluşundan sonra, yeni hükümetin çabaları ile yurda dönüşü sağlandı ve Garp Cephesi’ne bağlı olarak I. Ordu Komutanlığı ’na getirildi. Kendisinden kıdemsiz olan İsmet (İnönü) Paşa’ya saygı göstermediği için Ordu Komutanlığından alındı!... İstanbul’da ticarî hayata atılan Ali İhsan Paşa bir yandan askerlik anılarını yazdı; öte yandan Ziyad Ebuzziya’nın sahibi bulunduğu Tasvir Gazetesi’nde Genel Yayın Müdürlüğü yaptı. Bu gazete İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi yanlısı bir tutum izledi ve, Türkiye’yi Almanlar’ın yanında savaşa sokmaya çalıştı! O arada Almanların finanse ettikleri “Türkische Post” adlı bir gazete de Ali İhsan Sabis’in kontrolünde ve yönetiminde yayımlandı. Demokrat Parti’nin kuruluşu ile birlikte bu partinin saflarına katıldı; biryandan İsmet Paşa, öte yandan Atatürk aleyhinde propaganda yaptı! Hiçbir yerden Milletvekili seçilebilmek imkânı bulamadı. Ne yazık ki,çevrede yayılan "Afyonkarahisar’ı kurtaran adam" imajı yaratarak, Afyonkarahisar’dan Milletvekili seçilerek T.B.M.M. ’nde yer aldı. Dört yıl süreyle Milletvekilliği yapan Ali İhsan Paşa hakkında yazılan anılar ve tarihî belgeler olumlu değildir. Milletvekilliğe süresince Afyonkarahisar için de bir tek olumlu çalışması görül¬medi.