Reşit Gürpınar

Reşit Gürpınar

1955 yılında Ankara’da doğdu. Babasının memuriyeti nedeniyle ilk, orta ve lise tahsilini İstanbul, Adana ve Ankara illerinde yaptı. 1973 yılında Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu. 1974 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1978 yılı haziran dönemimde iyi derece ile bitirdi. Yüksek öğrenimi sırasında 1974-1979 yılları arasında TCDD Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezinde; "Bilgisayar Sistem Operatörü" olarak görev yaptı. Danıştay Başkanlığınca açılan "Danıştay Yardımcılığı" sınavını kazanarak 1979 yılında Danıştay yardımcısı olarak göreve başladı. Danıştay 10.Daire ve İdari İşler Kurulunda Tetkik Hakimi olarak görev yaptı. 1980 yılında yapılan "Danıştay Yardımcılığı" yeterlik sınavında başarılı oldu. 1982 yılında Bölge İdare Mahkemelerinin kurulması üzerine Sivas İdare Mahkemesine üye olarak atandı. 1983 yılında aynı mahkemeye Başkan oldu. 1985 yılında Mahkeme Başkanlığı görevinden istifa ederek Aksaray ilinde serbest avukatlığa başladı. 1986-1990 yılları arasında serbest avukatlıkla birlikte Aksaray Belediyesi Hukuk müşavirliği görevini yürüttü. 1989-1992 yılları arasında Aksaray Barosunun ilk Başkan Vekili olarak görev yaptı. 1995-1997 yılları arasında Aksarayspor Kulübünde Basın Sözcülüğü yaptı. 2003 yılında bürosunu İstanbul iline naklederek İstanbul ilinde serbest avukatlık yapmaya başladı. 2005 yılında Türk Patent Enstitüsünce açılan marka vekilliği sınavında başarılı olarak "Marka vekili" oldu. Yine aynı yıl, aynı Kurumca açılan Patent Vekilliği sınavında da başarılı olarak "Patent Vekili" oldu. Fahri Trafik Müfettişi olup, 1999-2003 yılları arasında Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Aksaray İl Temsilciliği görevinde bulundu. Başta Danıştay Dergisi olmak üzere çeşitli Hukuk Dergilerinde İdare Hukuku alanında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. 1974 yılına IBM Türk Limited Şirketinde; "Dos/Vs Operatör", 2007 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde ; "Zorunlu Müdafilik ve Adli Kolluğun Yetkileri", "Transnational Criminal Law and Mediation Skills", Avrupa Konseyince İstanbul’da düzenlenen; "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitimi" 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi IGUL Direktörlüğünde; "Mukayeseli Ceza Usul Hukuku", "Polis ve Hukuku", ve 2009 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinde; "İltica ve Mülteci Hukuku" konularında katıldığı sertifika programlarından aldığı Sertifikaları bulunmaktadır. 2008 yılında İstanbul Barosunca düzenlenen Uzlaştırmacılık seminerine katılarak "Uzlaştırmacı Avukat" unvanına sahip oldu. İstanbul ilinde serbest avukatlık yapmakta iken Rekabet Kurulu üyeliğine Danıştay Kontenjanından seçilen Reşit Gürpınar, İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.