Kemal Madenoğlu

Kemal Madenoğlu

1964 yılında Konya’da doğdu. 1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında ABD'de Colorado Üniversitesinde Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans çalışmaları yürüttü.

1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

1995 yılında Planlama Uzmanı olarak atandı. 2003 Şubat ayından 2009 Haziran ayına kadar Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.  2009 - 2011yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, 2011 - 2014 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı ve Ekim 2014 – Haziran 2016 tarihleri arasında da Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yaptı.

Bu görevlerinin yanı sıra, 2009 yılından 2016 Haziran ayına kadar Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı yaptı ve 2009-2014 yılları arasında İstanbul Finans Merkezi Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

BM Binyıl Kalkınma Hedefleri 2010 Türkiye Raporunun koordinatörlüğünü yaptı ve “Sürdürülebilir Kalkınma Prensiplerinin Sektörel Politikalara Entegrasyonu” konulu Avrupa Birliği Projesini Genel Direktör olarak yürüttü. Ayrıca, İstanbul’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri+10 Bölgesel Konferansı ile 2013 yılında tertiplenen İnsani Kalkınma Forumunun Başkanlığını yaptı.

2010 yılında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kurduğu Yüksek Düzeyli Küresel Sürdürülebilirlik Panelinde, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yardımcılığı görevini yürüttü.

2012 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansının (RIO + 20) Türkiye’ye ilişkin hazırlık sürecini yönetti ve Türkiye Raporunu koordine etti. Öte yandan, 2013 ve 2014 yıllarında BM tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çalışma grubu faaliyetlerinde Türkiye’yi temsil etti.

15 Kasım 2016 tarihinden beri Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Daimi Temsilcisi görevini deruhte etmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.