Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey

1842’de İstanbul’da doğdu. Sadrazam Ethem Paşa’nın büyük oğludur. 1856’da “Maarifi Adliye” adındaki mektebe devam eden Osman Hamdi Bey’in resim üzerine ilgisi vardır. Babası Sırbistan’a vazife ile giderken o da beraber giderek Viyana’ya geçmiş, müzeleri ve galerileri görmüştür. 1860’ta hukuk tahsili için Paris’e gönderilmiştir. Orada hukuka devam etmekle beraber daha ziyade güzel sanatlar mektebi ile Ressam Boulanger ve Gérome’un atölyelerinde meşgul olmuştur. Aynı yıllarda sanat tarihi ve arkeoloji derslerine de devam etmiştir. Orada iken 1867 Paris Umumî Sergisi’nde hükümeti temsil etmiştir. 1869’da İstanbul’a dönmüş ve Mithat Paşa’nın Bağdat valiliğinde beraberinde götürdüğü hür fikirli gençler arasında o da Umuru Ecnebiye Müdürü olarak bulunmuştur. Ahmet Mithat Efendi ile bu yol arkadaşlığında dost olmuştur. 1871’de Bağdat’tan dönerek Abdülaziz tarafından ecnebi sefirler teşrifatçısı yapılan Hamdi Bey, 1873’te Viyana Umumi Sergisi’ne birinci komiser olarak gönderilmiştir. Sergiden dönüşünde 1875’de Hariciye Umuru Ecnebiye Katibi olmuştur. 1876 tarihli Devlet Salnamesi’nde adı Tahrirat Hariciye Müdürü olarak kaydolunmaktadır. Hamdi Bey, Sait Bey’den sonra Matbuat Müdürü olmuştur. Sait Bey’in Matbuat Müdürlüğü’nden ayrılış tarihi kendi tarafından yazılmış hal tercümesinde 22 Şubat 1291(Hicri)dir. O dönemde padişah Abdülaziz idi. 1876 Salnamesi’nde Matbuat Müdürü olarak Sat ve 1877 Salnamesi’nde Black, 1878 Salnamesi’nde(ikinci defa olarak) Macit Bey’in isimleri yazılıdır. Hamdi Bey’in, tahkikat ve bilgilere nazaran da Matbuat Müdürlüğü Sait Bey ile Black Bey arasındadır. Asarı Antika Müzesi bir depocuk iken, sırf onun bilgi ve gayreti sayesinde Avrupa’nın üçüncü sınıf müzeleri arasına girmiştir. Kendisinin yaptığı hafriyata dair Fransızca eserleri vardır. Tabloları daha ziyade eski Türk mimarisine, Türk kıyafetlerine dairdir. Manzara ve figürleri de vardır. Muhtelif sergilerden altın ve gümüş madalyalar almıştır. Osman Hamdi Bey, memleketin yetiştirdiği pek mühim ricalden birisidir. 1910’da İstanbul’da vefat etmiştir. Eserleri: • Kahve Ocağı (1879) • Haremden (1880) • İki Müzisyen Kız (1880) • Çarşaflanan Kadınlar (1880) • Vazo Yerleştiren Kız (1881) • Gebze Manzara (1881) • Kız-Tevfika (1882) • Türbe ziyaretinde İki Genç Kız I • Türbe ziyaretinde iki Genç Kız II (1890) • Naile Hanım Portresi • Mihrap (1901) • Feraceli Kadınlar (1904) • Pembe Başlıklı Kız (1904) • Kaplumbağa Terbiyecisi (1905) • Mimozalı Kadın (1906) • Şehzade Türbesinde Derviş (1908) • Silah Taciri (1908) • Beyaz Entarili Kız (1908) • Kahvedeki Bozayı (1908) • Çıplak (1867) • Eşi Naile Hanım (1842-1910)