Ömer Lütfi ÖMERBAŞ

Ömer Lütfi ÖMERBAŞ

1330 (1914) yılında Trabzon’da doğan Ömerbaş, orta öğ­renimini Trabzon’da tamamladıktan sonra 1936 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1938 yı­lında hâkimlik mesleğine başlayan Ömerbaş, çeşitli ilçe­lerde görev yaptıktan sonra 1949 yılında Yargıtay Ra­portörlüğüne ve 1955 yılında Ankara Hâkimliğine atan­mış ve 1957 yılında Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. 1962 yılında Cumhuriyet Senatosu tarafından Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliği’ne seçilmiştir. Ömerbaş, 11.2.1967 ve 2.3.1971 tarihleri arasında Anayasa Mah­kemesi Başkanvekilliği görevinde bulunmuş, 18.7.1979 tarihinde emekliye ayrılmış ve 13.1.2000 tarihinde vefat etmiştir.