Ömer Lütfi AKADLI

Ömer Lütfi AKADLI

1318 (1902) yılında İstanbul’da doğan Akadlı, 1923 yılın­da Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1928 yılında Sürmene Savcılığına atanarak kamu hizmetine başla­yan Akadlı, Ankara’da değişik mahkemelerde hâkimlik ve başkanlık yapmıştır. 1946 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra, 14.6.1950 tarihinde Yargıtay Üyeliğine, 8.3.1958 tarihinde ise Yargıtay İkinci Başkanlığına atanmış, 17.12.1960-25.10.1961 tarihleri arası 1961 Anayasasını hazırlamakla görevli Kurucu Meclis Üyeliği görevini yü­rütmüştür. 2.5.1962 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilen Akadlı, 2.12.1963 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine; 7.10.1964 tarihinde ise Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmiştir. Bu görevi yürütmekte iken Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Sena­tosu Üyeliğine seçilen Akadlı, kendi isteğiyle 8.7.1966 tarihinde emekliye ayrılmış ve 31.5.1988 tarihinde vefat etmiştir.